Contact Us

+90 (0392) 2275580
+90 (0392) 2280230

To find out how we can help you or your business, please contact us...

Contact Us

Taxation

Kuzey Kibris'ta, mali mevzuatta sürekli yaşanan değişiklikler vergi kanunlarını hiç olmadığı kadar karmaşık bir yapıya sokmaktadır. Vergi mevzuatının karmaşıklığı ve sık değişen yapısı nedeniyle, mükelleflerin yasal düzenlemeleri ve üzerlerine düşen yükümlülüklerini izlemeleri de oldukça zorlaşmaktadır.

Parker Randall Kuzey Kibris kadrosunda yer alan uzmanlar yürürlükteki mali mevzuatta yapılan veya yapılacak olan bu değişiklikleri sürekli olarak takip etmekte bu değişiklikleri yazılı sirküler ile en hızlı şekilde müşterilerimize iletmekte ve yorumlanarak yayımlanan bu sirkülerlerde ilgili konularda geniş bilgi vermektedir. Verilen danışmanlık hizmetinde müşterilerin faaliyet gösterdikleri sektörlere ait vergisel avantajlarda dikkate alınarak vergi teşvik ve istisnalarından optimum şekilde faydalanılması sağlanmaktadır.

Parker Randall Kuzey Kibris tüm müşterilerimizin mali mevzuatla ilgili birçok konuda ortaya çıkmış yada çıkabilecek sorunlarına çözümler önermek için her an ulaşabilecekleri yeminli mali müşavirler ve uzman kadrosu ile anında mali müşavirlik hizmeti vermektedir. Bununla birlikte yorumlanması ve uygulaması karmaşık konularda yürürlükteki mali mevzuat derinlemesine incelenerek açık ve anlaşılır yorumlar rapor halinde sunulmaktadır.

Parker Randall Kuzey Kibris talepte bulunan müşterilere aşağıdaki konularda da müşavirlik hizmetlerini sunmaktadır: .

  • Uluslararası Vergi Anlaşmaları 
  • Vergisel teşvikler ve Muafiyetler 
  • Yabancıların Vergilendirilmesi 
  • Şirket ve Şube Kuruluşu 
  • Kurumsal Vergi Planlaması 
  • Gümrük vergisi ile ilgili danışmanlıklar 
  • Serbest Bölge uygulamaları
  • Yabancı Sermaye ve Kambiyo Mevzuatı uygulamaları
  • Yap İşlet Devret ve Yap İşlet uygulamaları
  • Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin danışmanlıklar