Contact Us

+90 (0392) 2275580
+90 (0392) 2280230

To find out how we can help you or your business, please contact us...

Contact Us

Start-ups Advice

Değişim Yönetimi; finansal açıdan kriz yaşayan şirketlerin uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmelerinde ve/veya varlıklarını sürdürmelerinde ihtiyaç duydukları “değişim”e aracılık edilmesi, değişime yönelik olarak strateji oluşturulmasında aktif rol alınması olarak özetlenebilir.

Parker Randall Kuzey Kibris olarak Değişim Yönetimi konusundaki temel vizyonumuz sıkıntıdaki şirketin finansal açıdan düzlüğe çıkarılmasını adım adım yönetmek ve bu konuda şirketin yanında yer alan bankalara doğru bilgi akışını sağlamaktır. Önemli olan potansiyeli bulunan şirketin geçmiş dönemde yaptığı hataları tekrar etmemesini sağlamak, değişimin yönetilmesinde yardımcı olmaktır.