Contact Us

+90 (0392) 2275580
+90 (0392) 2280230

To find out how we can help you or your business, please contact us...

Contact Us

Outsourcing

Danışmanlık Hizmetleri Artan rekabet ve globalleşme nedeniyle kurumların yüksek nitelikli danışmanlık hizmetlerine olan talepleri de artmakta, pek çok kurum değişen koşullara uyum sağlamak için daha çok uzmanlığa ve danışmanlığa ihtiyaç duymaktadır.

Parker Randall, iç denetim, güvence ve kurumsal finansman yanısıra, büyük ya da küçük, farklı sektörlerden bir çok müşterisine, yerel ve uluslararası deneyim ve kaynaklarıyla çeşitli yönetim danışmanlığı hizmetleri sağlarken uygulanabilir çözümler üretmekte, iş ve kaynak geliştirme konularında bir perspektif sunmaktadır.

Hizmetlerimiz, Yeniden Yapılandırma İş Planı Hazırlanması ve Fizibilite Çalışmaları Kurumsal Kaynak Planlama ile Stratejik Hedeflerin Entegrasyonu Ortak Hizmet Merkezlerinin Kurulması Birleşme Sonrası İşlemler Maliyet Sistemlerinin Kurulması Performans Yönetimi Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerinin Kurulması İş Süreçlerinin İyileştirilmesi Bütçe ve Raporlama Hizmetleri Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri alanlarını kapsamaktadır.

Yeniden Yapılandırma Parker Randall, yeniden yapılandırma hizmetleri kapsamında organizasyon yapıları, iş süreçleri ve bilgi sistemleri kullanımından kaynaklanan verimsizlikleri tespit etmekte, sektörün ve dünyanın önde gelen kurumları ile kıyaslama yaparak verimlilik artırmaya yönelik öneriler geliştirmekte, sözkonusu önerileri hayata geçirmekte ve organizayonel yapıyı yeniden tasarlamaktadır.

Uzun yıllar boyunca yüzlerce farklı kuruluşa verilen hizmetlerden edilen deneyimle uzmanlarımız sizi daha çabuk ve en iyi şekilde anlayarak ihtiyaç duyduğunuz çözümleri kısa sürede üretmektedir. İş Planı Hazırlanması ve Fizibilite Çalışmaları İş planları kuruluşların amaçlarına ulaşmalarını sağlayan yol haritalarıdır.

Parker Randall , vizyon, misyon, üzerinde odaklanılmış bir strateji ve faaliyetlerin içerildiği iş planlarının hazırlanmasında kuruluşlara yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda çevre ve endüstri analizleri yaparak senaryolar oluşturulmakta ve test edilmekte, stratejilerin genişletilmesi, hareket adımlarının planlanması ve stratejik hedeflerin kurum içi iletişiminin sağlanması aşamalarını içeren çalışmalar yürütmekteyiz.

Kurumsal Kaynak Planlama ile Stratejik Hedeflerin Entegrasyonu Müşterilerimize finansal, organizasyonel ve operasyonel bazlı stratejik hedeflerini, kullanmakta oldukları kurumsal kaynak planlama araçları üzerinden takip etmelerini sağlayan çözümler sunmaktayız. Ortak Hizmet Merkezlerinin Kurulması Aynı gruba ait farklı şirketlerin muhasebe, raporlama, insan kaynakları, planlama, tahsilat gibi benzer destek fonkisyonlarının ayrı bir hizmet şirketi yada birimi olarak organize edilerek birleştirilmesi ve yapılanması hizmetidir.

Bu çalışma ile maliyetler azaltılmakta ve hizmet kalitesi artmaktadır. Birleşme Sonrası İşlemler Şirket birleşmeleri neticesinde ortaya çıkan ve farklı kültürler, sistemler, iş yapma yöntemleri, organizayon yapıları gibi nedenlerden kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması ve birleşen kuruluşların kısa sürede beraber verimli çalışmaların sağlanmasına yönelik hizmetleri kapsamaktadır. Maliyet Sistemlerinin Kurulması Maliyet unsurlarını daha iyi tanıyan ve yönetebilen şirketler daha etkili karar alabilmektedirler.

Maliyet sistemlerinin kurulmasına yönelik hizmetlerimiz kurumların maliyet sistemlerinin geliştirilerek, faaliyet bazlı maliyetlendirme, transfer fiyatlaması gibi en iyi uygulamaların kullanıma alınmasını kapsamaktadır. Performans Yönetimi Kurumların stratejik hedeflerine ulaşıp ulaşmadıklarını takip etmeye yönelik raporlama sistemlerinin kurulmasını kapsamaktadır. Özellikle mali ve operasyonel sistemlerden alınan bilgiler oluşturulan raporlama sistemi yardımıyla yöneticilerin performansını takip etmelerine yardımcı olmaktadır.

Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerinin Kurulması ERP sistemleri şirketlerin tüm fonksiyonlarını kapsayan, iş süreçlerini daha verimli hızlı hale getirerek yöneticilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayan sistemlerdir. Yaklaşımımız bu sistemleri uygulamaya alırken kurumların ihtiyaçlarını değerlendirerek “en iyi uygulamaları” kurumların kullanımına sunmak ve kalıcı iyileştirmeler sağlamaktır. İş Süreçlerinin İyileştirilmesi Yeni iş süreçlerin yanısıra, mevcut iş süreçlerini yeniden tasarlayarak müşterilerimiz için uygun çözümler geliştirmekte ve başarıyla uygulamalarına yardımcı olmaktayız. Hizmet yaklaşımımız Katma değer yaratmayan faaliyetlerin belirlenerek ortadan kaldırılması, Zaman ve işgücü tasarrufları sağlanması ve istenen kaliteyi temin etmek için uygun teknolojinin belirlenmesi ve Müşteri beklentilerinin karşılanması hususlarına odaklanmaktadır.

Bütçe ve Raporlama Hizmetleri Son yıllarda ön plana çıkan kar planlaması ve kontrol faaliyetleri günümüzde de bütçeleme yaklaşımının en önemli iki unsuru olma özelliğini korumaktadır. Parker Randall, işletme yönetimini ilgilendiren tüm konularda yüzlerce müşterisine verdiği hizmetlerden, en iyi uygulamalar da dahil olmak üzere, edindiği deneyimlerle planlanan faaliyetlerinizin mali olarak bütçelenmesinde ihtiyaç duyduğunuz sistemlerinin kurulması, bütçelerin hazırlanması ve yönetilmesi hizmetleri vermektedir. Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri Globalleşme nedeniyle kuruluşlar daha çok uluslararası iş yapma imkanı bulmakta, buna paralel olarak uluslararası raporlama ihtiyacı artmaktadır. Bunlardan en önemlisi uluslararası standartlarda mali raporlamaya ilişkindir. Parker Randall deneyimli uzmanlarıyla müştelerine başta Uluslararası Standartlara Göre Mali Raporlama olmak üzere mali raporlama hizmetleri vermekte, böylelikle kendilerini uluslararası iş ortaklarına tam olarak ifade edebilmelerine yardımcı olmaktadır.