Contact Us

+90 (0392) 2275580
+90 (0392) 2280230

To find out how we can help you or your business, please contact us...

Contact Us

Management Buy-Ins And Buy-Outs

Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık hizmetlerimiz gümrüklerde karşılaşılabilecek sorunları azaltma, maliyet düşürücü ve zaman kazandırıcı yeni gümrük tekniklerinden faydalanma, şirketlerin gümrük müşavirleri ile ilişkilerini düzenleme, Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları açısından bilgilenme ve gümrüklerde karşılaşılabilecek sorunların çözümü hususlarında fayda sağlamaktadır.

Dolaylı Vergiler, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık ile ilgili hizmetlerimiz : Gümrük Uygulamaları Risk Analizi Gümrük Uygulamaları Fırsat Analizi Tarife Pozisyonu Tespiti Gümrük Vergileri KDV ve Gümrükte KDV uygulamaları ÖTV uygulamaları Gümrük Kıymeti Royalti

Uygulamaları Dış Ticarette Standardizasyon Geçici İthalat Bedelsiz İthalat Dolaşım Belgeleri ve Menşe Sertifikaları (A.TR, EUR.1) Gümrük Antrepoları Finansal Leasing (Cross Border Leasing) Serbest Bölgeler Avrupa Birliği Uygulamaları Serbest Ticaret Antlaşmaları Sonradan Kontrol Belgesi Dahilde İşleme Hariçte İşleme Gümrük Uyuşmazlığı Vergi ve Mali Hukuk Bölümümü içindeki dış ticaret ve gümrük danışmanlığı bölümümüzle birlikte gümrük uyuşmazlıkları konusunda aşağıdaki danışmanlık hizmetlerini veriyoruz. İdari aşamada ilk ve ikinci itirazların hazırlanması Yargı aşamasında dava dilekçesinin oluşturulması