Contact Us

+90 (0392) 2275580
+90 (0392) 2280230

To find out how we can help you or your business, please contact us...

Contact Us

Assurance

Günümüzün hızla değişen dünyasında ve rekabette önde olma yarışı içinde şirket yöneticileri, personellerinin kendi uzmanlık alanlarına odaklanabilmeleri amacıyla, şirketlerinin varlığını devam ettirirken yasal olarak yerine getirilmesi gereken görevler ve sorumluluklar için muhasebe ve mali isler konularında dış kaynak kullanımına yönelmektedirler.

Bu hizmetleri müşterilerimize sunarken yaklaşımımız, esnek bir yapıda müşterilerimiz ile tam bir işbirliği içerisinde çalışarak onların değişen ihtiyaçlarına uygun hizmetlerin sağlanmasıdır. 

 • Muhasebe hizmetleri Kuzey Kibris mevzuatına uygun şekilde yasal defterlerin tutulması
 • Uluslararası finansal raporlama standartlarına (IFRS) uygun raporlama Sabit kıymetlere yönelik hizmetler, (sabit kıymet sayımı, muhasebe ve raporlamaları)
 • Muhasebe kayıtlarının kontrolü Yazılım seçimi ve muhasebe altyapısının oluşturulması Kısa süreli eleman temini ile muhasebe desteği.
 • Kurumlar ve Gelir Vergisi hizmetleri Yıllık Kurumlar Vergisi beyannamelerinin,
 • geçici vergi beyannamelerinin ve aylık/üç aylık muhtasar beyannamelerin hazırlanması E-beyannamelerinin düzenlenmesi ve vergi dairesine teslimi Muhasebe kayıtları ve beyannamelerin kontrolü Grup raporlama standartlarına uygun şekilde vergi raporlarının hazırlanması
 • World View Veri Tabanı vasıtası ile vergi durum raporlarının hazırlanması Kısa süreli eleman temini ile kurumlar ve gelir vergisi beyanname ve raporlarının hazırlanmasında destek.
 • KDV ve Diğer Dolaylı Vergiler hizmetleri Katma Değer Vergisi ve damga vergisi beyannamelerinin hazırlanması E-beyannamelerinin düzenlenmesi ve vergi dairesine teslimi Muhasebe kayıtları ve beyannamelerin kontrolü Grup raporlama standartlarına uygun şekilde vergi raporlarının hazırlanması World Wiew Veri Tabanı vasıtası ile vergi durum raporlarının hazırlanması Kısa süreli eleman temini ile KDV, damga vergisi ve diğer dolaylı vergi beyanname ve raporlarının hazırlanmasında destek.
 • Bordro hizmetleri Personel maaş bordrolarının hazırlanması ve kontrolü Maaş ve kesinti ödemelerinin düzenlenmesi Sosyal sigorta bildirgelerinin / e-bildirgelerinin düzenlenmesi İhbar ve kıdem tazminatlarının hesaplanması İşe giren işten ayrılan personelin kanuni bildirimlerinin hazırlanması
 • Bordro raporları ve ilgili muhasebe kayıtlarının hazırlanması Personel özel gider indirimi zarflarının kontrolü.
 • Diğer Şirket İşlemleri Şirketler, şubeler ve irtibat bürolarının vergi ve sosyal sigorta açılış, kapanış ve adres değişikliği işlemlerinin yapılması İrtibat büroları faaliyet süre uzatım işlemlerinin yapılması İrtibat bürolarının Yabancı Sermaye Dairesi’ne gönderilen yıllık raporlarının hazırlanması
 • Yabancı personelin oturma ve çalışma izinlerinin alınması Kısa süreli eleman temini ile ofis idari işlerinde destek Ticaret Odası aidatları ile çevre temizlik ve reklam ilan vergisi ödemelerinin takibi