Professional Practice

Finansal hizmetler sektörüne bakış açımız uluslararası standartlarda vermiş olduğumuz danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerinden edindiğimiz deneyimi yansıtmaktadır. Finansal hizmetler sektörü uzmanlarımız, sektörel deneyimlerini denetim, risk yönetimi, teknoloji ve vergi alanlarındaki teknik uzmanlıkları ile birleştirmektedirler.

Müşterilerimize globalizasyon, teknolojik ilerlemeler, yeni rakipler ve sürekli değişen ve artan müşteri taleplerinin karşı karşıya bıraktığı kritik konular çerçevesinde hitap etmekteyiz. Sektördeki temel hizmet başlıklarımız: Aktuaryel Danışmanlık Kara-Para Aklanması’nın Önlenmesi Bankacılık ve Menkul Kıymetler Aracı Kurumlar Sermaye Piyasaları ve Menkul Kıymet İhraçları Finansal Müşavirlik ve Danışmanlık Vergi Danışmanlığı Bilgi İşlem Denetimi Bilgi İşlem Güvenliği Sigorta Leasing ve Factoring Vadeli işlemler ve piyasalar Yatırım Yönetimi Mevzuat Düzenleme Danışmanlığı Risk Yönetimi ve Kontrolü BANKALAR, ÖZEL FİNANS ve LEASING KURULUŞLARINDA BAĞIMSIZ DENETİM, Bağımsız Denetim Yapacak Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve bunlarla ilgili olarak yayımlanan düzenlemeler uyarınca, bu alanda faaliyet gösteren ve Merkez Bankasi gözetimine tabi banka, aracı kuruluş,özel finans ve leasing kuruluşlarının bağımsız denetime tabi tutulması öngörülmüştür.

Bu kapsamda, incelenmesi talep edilen hesap dönemine ait firma faaliyetleri, işlem, hesap ve mali tablolarının Merkez Bankasi  tarafından öngörülen muhasebe ve mali raporlamaya ilişkin ilke ve standartlarına uygun olup olmadığı yönünden incelemeye tabi tutulmaktadır.

Firmamız bu konuda gerekli yetkilendirme belgesine sahip olarak, banka ve diğer finans kurumlarıyla ilgili bağımsız denetim hizmetlerini titizlikle yerine getirmektedir. SERMAYE PİYASASI KURULUNA TABİ İŞLETMELERDE BAĞIMSIZ DENETİM Ortakların ve Sermaye Piyasası Kurumlarının kamuya açıklanacak veya Merkez Bankasi tarafından istenecek mali tablolarının, genel kabul görmüş muhasebe kavram ilke ve standartlarına uygunluğu ile bililerin doğruluğunun, gerçeği yansıtıp yansıtmadığının, denetçiler tarafından denetim ilke ve kurallarına göre, defter, kayıt ve belgeler üzerinden incelenerek tespiti ile Türkçe veya başka bir dilde Denetim Raporuna bağlanmasıdır